Přijetí

Podmínky přijetí kočky

  • Pokud se rozhodnete předat kočku do Hoštecké kočky, z.s., vezměte na vědomí, že předáním ztrácíte právo určovat další podmínky pro život kočky (strava, veterinární péče atd.). To platí i v případě, že se nám kočka z různých důvodů vrátí z adopce.
  • Pokud budete mít zájem kočku navštívit, je možné si předem domluvit návštěvu (jsme pracující lidé a ve svém volném času objíždíme veterinu apod.). Samozřejmě se snažíme se zveřejňovat aktuální dění u nás na našich stránkách.
  • Stejně jako při adopci je i pro přijetí nutno sepsat předávací protokol (datum, zbarvení, pohlaví, zdravotní stav, lokalita - pro naši evidenci a pro případ, že by se o kočku přihlásil původní majitel).
  • Pokud máme vyhlášen STOP STAV a není ve Vašich silách se o kočku dočasně postarat, než se u nás uvolní místo, zkuste oslovit některý další útulek. Rádi pomůžeme inzercí na našich stránkách pro rychlejší nalezení nového domova nebo původního majitele.
  • Seznam útulků můžete nalézt zde.